Koagulace a krvácení 2019
a 8. hemofilický den

  10.–11. 10. 2019
 Hotel Štekl, Bezručova 141, Hluboká nad Vltavou

EnglishSwitch to English

Program kongresu Koagulace a krvácení 2019

Čtvrtek 10.10.

10:00 - 10:05 Přivítání kongresu
10:05 - 11:15 Mezioborová péče o nemocné s hemofílií
Petr Urbánek Současná léčba HCV
Viera Pohlreichová Zajištění kardiovaskulárních výkonů u pacientů s hemofilií
Zuzana Moťovská AKS u hemofiliků - pohled kardiologa
Diskuse
11:15 - 11:25 Přestávka
11:25 - 13:00 Novinky v terapii I.
Giancarlo Castaman Nefaktorová léčba hemofilie
Gerry Dolan Eptakog alfa v nové éře
Giancarlo Castaman Klinické zkušenosti s emicizumabem - chirurgie
Petr Dulíček Klinické zkušenosti s emicizumabem - dlouhodobá bezpečnost
Diskuse
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 14:30 Miroslav Penka Pudlákova přednáška
14:30 - 14:40 Přestávka
14:40 - 16:40 EHL produkty v léčbě hemofilií
Thierry Lambert EHL produkty s Fc fragmentem
Peter Turecek Pegylace a prodloužení účinku koncentrátů FVIII
Gerry Dolan Turoktokog alfa pegol - nová terapeutická volba
Ester Zápotocká Klinické zkušenosti s EHL produkty
Petr Smejkal První klinické zkušenosti s EHL koncentráty rFVIII
Diskuse
16:40 - 17:00 Přestávka
17:00 - 17:55 Vzácné deficity koagulačních faktorů a jejich léčba
Lenka Walterová Získaný deficit FX- kazuistika (spoluautor Adriana Heindorfer)
Radka Hrdličková Deficit FVII - zkušenosti CCC Ostrava (spoluautoři Šárka Blahutová, Zuzana Čermáková)
Věra Geierová Vzácné deficity koagulačních faktorů - zkušenosti ÚHKT
Diskuse
17:55 - 18:00 Závěr dne, organizační informace

Pátek 11.10.

9:00 - 10:20 Patologické stavy v graviditě
Petr Dulíček Hematologické příčiny abortů
Karin Malíčková Těhotenské ztráty - pohled imunologa
Eva Drbohlavová LMWH u abortů
Diskuse
10:20 - 10:30 Přestávka
10:30 - 11:10 Život s hemofílií
Veronika Dostálová Psychosomatické aspekty hemofilie
Martin Mužíček RHB projekty na ÚHKT
Martin Mužíček, Jan Loužil Hemofilie a sport
Diskuse
11:05 - 12:35 Novinky v terapii II.
Johan Bichler Simoktokog alfa: vlastnosti, klinická zkušenost a jeho vývoj jako s.c. FVIII terapie
Jaromír Gumulec Kaplacizumab - nová možnost léčby iTTP
Ingrid Hrachovinová Nová léčba hemofilie a její laboratorní monitorace
Diskuse
12:50 - 13:00 Závěr a oběd

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 11 kredity.

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Pořadatel: Cobriere s.r.o., Táboritská 542, 411 17 Libochovice, IČO: 023 99 407, DIČ: CZ02399407

Kongres organizačně a technicky zajišťuje TME solutions s.r.o.